- Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi trả lời: Nghĩa vụ cấp dưỡng là trách nhiệm phải cung cấp tài chính cần thiết để nuôi sống người mà mình có nghĩa vụ đối với họ theo luật định, nên nếu từ chối không thực hiện khi mình thực tế có khả năng, tức đã trốn tránh nghĩa vụ, trách nhiệm nên phải bị chế tài nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng.

“Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng” là tội phạm được quy định tại điều 152 Bộ Luật Hình sự 1999. Điều 152: Nếu có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật mà cố ý từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị cảnh cáo cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.