Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; việc chỉ đạo điều hành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và trách nhiệm của UBND huyện Cần Giờ trong quản lý, sử dụng ngân sách và việc chấp hành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Vì sao thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ? - Ảnh 1.

Kết luận thanh tra

Cụ thể, về trách nhiệm chủ tịch UBND huyện Cần Giờ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra: Trong công tác đoàn thanh tra, một số kết luận thanh tra trễ hạn theo quy định, ghi sổ nhật ký đoàn thanh tra không đầy đủ; trong công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, người được giao nhiệm vụ giám sát không thực hiện các nội dung về xây dựng kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả giám sát, lập hồ sơ giám sát và bàn giao hồ sơ giám sát. 

Việc theo dõi, thực hiện kết luận thanh tra cũng chưa kịp thời, đầy đủ như không mở hồ sơ theo dõi, không có công văn đôn đốc, chấm dứt theo dõi thực hiện kết luận thanh tra, kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện kết luận thanh tra, không thông báo cho đối tượng theo dõi và công khai theo quy định pháp luật.

Trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân; xử lý đơn; khiếu nại: Lãnh đạo UBND huyện có tổ chức tiếp công dân theo quy định, tuy nhiên, một số trường hợp còn chưa có thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận bằng văn bản đến các bộ phận liên quan để tiến hành thực hiện…

Trong chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 năm 2020-2021: 

Công tác tiếp nhận, mua sắm, quản lý, sử dụng kit test xét nghiệm và vắc-xin phòng COVID-19: Việc Trung tâm Y tế huyện phân bổ kit test xét nghiệm nhanh từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) đến các trạm y tế xã, thị trấn nhưng không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, thông tin, chữ ký, danh sách của toàn bộ cá nhân đã được xét nghiệm là quản lý chưa chặt chẽ theo quy định về quản lý sử dụng tài sản công; thực hiện chỉ định thầu tại Quyết định số 365/QĐ-TTYT ngày 26-10-2021 để mua sắm kit test  xét nghiệm nhanh phục vụ công tác sàng lọc, xét nghiệm theo yêu cầu có thu phí khi TP đã bước vào giai đoạn "bình thường mới’’ theo Chỉ thị số 18/CT- UBND là chưa phù hợp pháp luật về đấu thầu.

Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ để 6.828 liều vắc-xin Pfizer hết hạn sử dụng nhưng chưa kịp thời đề xuất xử lý đến Sở Y tế, HCDC và UBND huyện Cần Giờ là quản lý tài sản công chưa hiệu quả.

Về chi hỗ trợ cho các cá nhân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19: UBND huyện Cần Giờ thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP còn chậm trễ, dẫn đến phần lớn các trường hợp đã kết thúc việc cách ly y tế từ tháng 10, 11, 12 năm 2021 nhưng đến tháng 8-2022 mới được phê duyệt hỗ trợ. Đến nay, vẫn còn một số trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ. Việc ban hành quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ tại một số trường hợp có thiếu sót khi chưa thể hiện đầy đủ thông tin về quyết định và thời gian cách ly, ngày bắt đầu cách ly, ngày giải tỏa cách ly, thời gian nhập viện, xuất viện.

Về việc giao đất cho doanh nghiệp tư nhân Phú Hào Khang: Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021, doanh nghiệp tư nhân Phú Hào Khang được UBND huyện Cần Giờ tạm giao diện tích đất 19.751,2m2 tại Thị trấn Cần Thạnh để phục vụ kinh doanh. Việc tạm giao đất nêu trên là không đúng quy định. Đến nay, đơn vị được tạm giao đất không còn hoạt động tại địa phương, không nộp tiền thuê đất làm thất thu tiền thuê đất của nhà nước…

Từ kết luận trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị chủ tịch UBND TP HCM giao chủ tịch UBND huyện Cần Giờ tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại. Kịp thời xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có sai phạm, thiếu sót nhằm chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực thi nhiệm vụ. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và khẩn trương chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trường Hoàng