VIDEO: Chủ mưu vụ án VN Pharma thản nhiên nghe tòa tuyên án (Thực hiện: Quốc Chiến).

Quốc Chiến thực hiện