HĐXX đọc bản án sơ thẩm, đưa bị cáo Nguyễn Minh Hùng và các đồng phạm ra xét hỏi tại phiên tòa phúc thẩm.

quốc chiến thực hiện