- Nguyễn Ngọc Thiên Bửu (quận 1, TP HCM) hỏi: Chồng tôi là Việt kiều Canada, hiện không còn giấy tờ gì để xác nhận anh ấy là người Việt Nam. Nay anh ấy muốn nhập lại quốc tịch và nhập hộ khẩu Việt Nam có được không? Thủ tục thế nào?

+ Luật sư Nguyễn Văn Cường (Đoàn Luật sư TP HCM) trả lời: Việt kiều có quốc tịch nước ngoài muốn xin quốc tịch Việt Nam cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam. Trường hợp đã có quốc tịch Việt Nam rồi, đương nhiên được nhập hộ khẩu, theo pháp luật cư trú. Nếu từng có quốc tịch Việt Nam nhưng đã thôi quốc tịch Việt Nam, có nguyện vọng trở lại quốc tịch, thì có thể được chấp thuận trở lại quốc tịch Việt Nam.

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch, gồm: Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam; bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế; bản khai lý lịch; phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam từng có quốc tịch Việt Nam; giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam.

Hồ sơ xin nhập quốc tịch nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại (đại sứ quán hoặc lãnh sự quán).

Trường Hoàng ghi