Ông Truyền là người chèo thuyền giúp đưa 11 người của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam qua sông Krông Nô vào ngày 13-3. Giữa dòng, thuyền chìm làm 6 kỹ sư tử nạn.

Cùng ngày, đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) đã đến động viên gia đình 6 nạn nhân và hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

C. Nguyên