Tiến sĩ - luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu và cộng sự, trả lời: Mọi hành vi cố ý gây tổn hại đến thân thể, tinh thần, danh dự và nhân phẩm của trẻ em, dù thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào, cũng sẽ bị pháp luật nghiêm trị.

Theo Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, những hành vi xâm hại trẻ em có thể kể đến gồm: Mua bán trẻ em; bỏ rơi trẻ em; bạo lực với trẻ em, dẫn đến trẻ em bị rối loạn tâm thần, hành vi, hạn chế khả năng giao tiếp, học tập hoặc khả năng tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày; bắt buộc trẻ em tham gia lao động trái quy định của pháp luật về lao động; rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc tham gia các hoạt động trình diễn hoặc bị sử dụng trong sản xuất các sản phẩm khiêu dâm; rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc tham gia hoạt động du lịch mà bị xâm hại tình dục; bị cho, nhận hoặc cung cấp để hoạt động mại dâm; rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc tham gia hoạt động vận chuyển, mua bán, sản xuất, tàng trữ chất gây nghiện và các hàng hóa khác bị cấm giao dịch theo quy định của pháp luật; rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc tham gia các hoạt động trục lợi khác; xâm hại tình dục trẻ em như hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô, sử dụng trẻ em vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức.

Chế tài xử lý đối với những đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em sẽ tùy theo mức độ của hành vi và hậu quả mà hành vi đó mang lại; có thể bị phạt hành chính đến 50 triệu đồng hoặc bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hay tử hình.

Trường Hoàng ghi