Luật sư Nguyễn Hải Nam, Văn phòng Luật sư Công Quyền (TP HCM), trả lời: Theo quy định tại khoản, 1 điều 64 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (sửa đổi năm 2018); mục 80 phụ lục 4: Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư thì kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo điều 66 Luật Giao thông đường bộ, kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô chia thành 5 loại hình, gồm: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, kinh doanh vận tải khách du lịch, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Căn cứ Nghị định 86 của Chính phủ và Thông tư 63 của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), các ôtô tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải thuộc các đơn vị vận tải (bao gồm là doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh) đã được sở GTVT cấp giấy phép kinh doanh vận tải và xe được cấp phù hiệu. Ôtô đưa vào kinh doanh dịch vụ phải còn trong niên hạn sử dụng, bảo đảm an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Hiện Bộ GTVT đang lấy ý kiến thay thế Nghị định 86 theo hướng để quản lý chặt chẽ hơn nhưng một mặt cũng có quy định riêng với loại hình vận tải hành khách là học sinh (HS) từ bậc mầm non đến phổ thông để phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển HS, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc: Trước khi thực hiện hợp đồng phải thực hiện việc thông báo một lần các nội dung tối thiểu của hợp đồng theo quy định; phải thông báo lại khi có sự thay đổi về hành trình, thời gian vận chuyển hoặc các điểm dừng đỗ, đón trả khách... Có phương án kiểm soát để bảo đảm không bỏ quên hành khách ở trên xe khi kết thúc hành trình (áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách).

Bộ GTVT đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chỉ đạo các sở GD-ĐT để hướng dẫn các trường học khi các trường có tổ chức đưa đón HS đến trường bằng ôtô phải lựa chọn các đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô theo quy định pháp luật.

Trường Hoàng ghi