Yêu cầu của bạn hoàn toàn có thể thực hiện được trên Windows XP, Windows Vista và Windows 7. Trên Windows XP bạn vào menu Start > Run, gõ “control userpasswords2”; đối với Windows Vista và Windows 7 thì gõ “netplwiz”, trong cửa sổ hiện ra, bỏ chọn checkbox “Users must enter a user name and password to use this computer”, nhấn apply, sau đó điền User name và password (hai lần) theo ý bạn, cuối cùng bấm OK để hoàn tất. Từ lúc này mỗi lần khởi động máy sẽ tự động login vào Windows bằng user2 mà không cần gõ password nhưng vẫn giữ nguyên password cũ.

Thế giới @