Kết quả kiểm tra cho thấy một số DN vẫn cố tình né tránh thành lập CĐ; ký HĐLĐ không đầy đủ cho người lao động, trích nộp BHXH, BHYT ít hơn so với số lao động thực tế, chưa xây dựng thang, bảng lương, chưa tổ chức khám sức khỏe lao động định kỳ cho người lao động...

Đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND quận xử phạt hành chính đối với 8 DN có nhiều vi phạm, yêu cầu phải khắc phục hậu quả trong vòng 30 ngày và nhắc nhở 10 DN khác.

N. Dương