Quyền lợi bảo hiểm xã hội cho lao động dôi dư

Tin mới

22/07/2002 00:00

CHÍNH SÁCH MỚI.- Hệ thống văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện chính sách cho lao động dôi dư đã hoàn chỉnh . Các chế độ đều có nhiều ưu đãi cho đối tượng thụ hưởng. Ngày 5-7-2002, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Huy Ban đã ký ban hành văn bản số 1526/BHXH/CĐCS về thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định (NĐ) 41/CP về chính sách cho lao động dôi dư (LĐDD).

Với văn bản này, hệ thống văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành NĐ 41/CP đã hoàn chỉnh, hy vọng sớm được thực hiện cho đông đảo đối tượng thụ hưởng (hiệu lực từ 11- 4 -2002 đến 31-12-2005).

 

Được Nhà nước đóng BHXH để hưởng hưu trí

 

Theo NĐ 41/CP, trường hợp LĐDD đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH tối đa 1 năm thì được Nhà nước đóng một lần cho những tháng còn thiếu với mức 15% tiền lương tháng để giải quyết chế độ hưu trí. Đối tượng hưởng ưu đãi này là:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có thời gian tham gia BHXH  đủ 14 đến dưới 15 năm.

- Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, có đủ 15 năm làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên hoặc đủ 10 năm công tác thực tế ở chiến trường B,C trước ngày 30-4-1975, chiến trường K trước ngày 31-8-1989, có thời gian đóng BHXH đủ 19 năm đến dưới 20 năm.

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi có thời gian đóng BHXH đủ 19 năm đến dưới 20 năm mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Người lao động (NLĐ) (không phụ thuộc vào tuổi đời) có ít nhất 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại đã đóng BHXH đủ 19 năm đến dưới 20 năm mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Việc đóng BHXH cho đối tượng trên theo công thức sau:

Số tiền đóng BHXH = Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH x 15% x Số tháng đóng thêm

Trường hợp NLĐ không hưởng lương theo thang bảng lương Nhà nước thì tính theo tiền lương trên hợp đồng lao động của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Kinh phí đóng BHXH cho đối tượng trên do Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư cấp cho cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp (DN) tham gia đóng BHXH.

 

Được tự đóng hoặc bảo lưu, nhận trợ cấp một lần  

 

NĐ 41/CP quy định trường hợp NLĐ còn thiếu tối đa 5 năm tuổi nghỉ hưu và có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần... được tự đóng tiếp BHXH với mức 15% lương tháng trước khi nghỉ việc cho cơ quan BHXH nơi cư trú cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Trường hợp chưa đủ điều kiện để đóng tiếp BHXH nói trên thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc hưởng trợ cấp một lần. Cơ quan BHXH hướng dẫn rõ thêm như sau:

- Đối tượng được tự đóng tiếp BHXH là NLĐ có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên, có tuổi đời đủ 55 đến dưới 60 tuổi đối với nam, đủ 50 đến dưới 55 tuổi đối với nữ.

- NLĐ kể từ tháng có quyết định nghỉ việc, hàng tháng hoặc 6 tháng hoặc 1 năm nộp BHXH một lần cho cả 6 tháng hoặc cả năm (tùy theo đăng ký đóng). Đóng bằng tiền mặt cho cơ quan BHXH bằng 15% tiền lương của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp theo thang bảng lương Nhà nước thì khi Nhà nước điều chỉnh lương tối thiểu, mức đóng cũng điều chỉnh tương ứng.

- Trường hợp NLĐ chưa đủ điều kiện trên, nếu không hưởng trợ cấp BHXH một lần thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Cách thực hiện chế độ hưu trí

Đối tượng nghỉ hưu sớm mà không bị trừ lương hưu gồm LĐDD có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, nam đủ 55 đến dưới 60 tuổi, nữ đủ 50 đến dưới 55 tuổi có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên. Ví dụ: Một nam CN khi nghỉ việc được 57 tuổi, có 20 năm đóng BHXH, tỉ lệ lương hưu được hưởng bằng 55% mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH (không phải giảm 3% do nghỉ hưu trước tuổi).

Riêng hai trường hợp: Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi có thời gian đóng BHXH đủ 19 năm đến dưới 20 năm mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hoặc không phụ thuộc vào tuổi đời có ít nhất 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại đã đóng BHXH đủ 19 năm đến dưới 20 năm mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Nếu có đủ thủ tục thì giải quyết chế độ hưu  trí, song bị trừ phần trăm lương hưu (1% cho mỗi năm hưu sớm) theo NĐ 93/CP.

Với đối tượng tự đóng 15% lương tháng, khi ngừng đóng, chế độ được hưởng như sau:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có từ 15 năm đóng BHXH trở lên được hưởng chế độ hưu trí.

- Trong thời gian tự đóng BHXH, vì lý do nào đó không có khả năng tiếp tục đóng, nếu đủ điều kiện về tuổi đời, thời gian đóng và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo mức thấp (phải giảm % do nghỉ hưu trước tuổi).

- Không đủ điều kiện hưởng hưu trí hàng tháng, thì NLĐ được hưởng trợ cấp một lần.

- Trong thời gian tự đóng BHXH, nếu NLĐ chết thì được hưởng chế độ tử tuất theo Điều lệ BHXH hiện hành.

 

 

 Lập Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư

Theo Quyết định 85/QĐ- BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng ký ngày 1-7-2002, Bộ ủy quyền cho Cục Tài chính doanh nghiệp làm chủ tài khoản và quản lý điều hành Quỹ Hỗ trợ LĐDD do sắp xếp lại DN Nhà nước. Cục Tài chính doanh nghiệp ra quyết định duyệt cấp kinh phí từ Quỹ cho DN, cơ quan BHXH, cơ sở dạy nghề. Kho bạc Nhà nước Trung ương có trách nhiệm cấp phát kinh phí cho DN, cơ quan BHXH, cơ sở dạy nghề. Sở tài chính- vật giá các tỉnh thành có trách nhiệm thẩm định và có ý kiến thẩm định về giá đào tạo và hồ sơ của các cơ sở dạy nghề, giúp chủ tịch UBND tỉnh, thành trong việc thẩm định hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư của DN do địa phương thành lập. B.P

THẢO - THANH (tổng hợp)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI