Một số nhân viên (Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thăng Long, quận 1 – TPHCM)

Bà Trần Thị Yến Lan, phụ trách nhân sự Công ty Thăng Long, trả lời: Do có một số nhân viên sau khi ký HĐLĐ phải đi bảo vệ mục tiêu ở tỉnh, nên việc giao trả một bản HĐLĐ cho người lao động có chậm trễ. Chúng tôi sẽ sớm khắc phục tình trạng này. Tiền lương ngoài giờ của nhân viên được trả đầy đủ, nhưng do chưa được thể hiện trong thang, bảng lương nên có sự hiểu lầm. Chúng tôi sẽ giải thích rõ cho người lao động hiểu và cụ thể hóa trong bảng lương.