TIN MỚI NHẤT:

SÁCH MẪU

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Sách mẫu đầy... sạn!Thứ Hai, 15/06/2015 22:25 GMT+7

Sách mẫu đầy... sạn!

Nội dung sách mẫu dành cho học sinh thì cần phải chính xác và chuẩn mực. Tuy nhiên, hiện đang lưu hành nhiều sách có nội dung sai lệch, nếu giáo viên cứ theo đó mà dạy thì sẽ làm hỏng học sinh