Một hình thức mua sắm mới, đơn giản với nhiều tiện lợi và ưu đãi. Qua quá trình điều tra thị trường, các mô hình bán hàng ngày nay chủ yếu hướng đến đối tượng khách hàng trẻ và bỏ qua nhóm khách hàng nội trợ tuổi trung niên. Đặc biệt là người nội trợ ở nông thôn - những khách hàng trung thành và đáng tin cậy nhất. Hình thức mua sắm dành cho đối thượng này đòi hỏi sự đơn giản và tiện lợi hơn hẳn so với các nhóm khách hàng khác như mua hàng bằng cách gọi điện hoặc gửi thư truyền thống, nhận hàng tại nhà bằng bưu điện… Các mặt hàng dành cho đối tượng này cần đa dạng, đầy đủ. Dựa vào kết quả đó, BlueFox đã xây dựng hiệu quả nguồn dữ liệu chuyển phát qua bưu điện độc đáo và tìm kiếm doanh thu từ sự gắn kết với nguồn khách hàng này một cách hiệu quả. Sắp tới, BlueFox sẽ phát triển kênh bán hàng qua điện thoại và thương mại điện tử.

H.Thiên