Có thể những người yêu thích sản phẩm Apple sẽ không thể bổ sung chiếc đồng hồ thông minh (smartwatch) đầu tiên Apple Watch thêm vào bộ sưu tập của mình trong năm nay, bởi chúng sẽ chỉ phát hành chính thức vào đầu năm sau 2015. Tuy nhiên, không vì điều đó mà chúng ta không thể có cái nhìn so sánh trực quan giữa chúng và các đối thủ chạy Android mới nhất.

Với bộ sưu tập từ các "sao" smartwatch "hot" nhất ra mắt gần đây, nhà thiết kế Martin Hajek đã cho mọi người mội cái nhìn tổng quát nhất từ những hình ảnh dựng lại rõ nét. Các diễn viên "so găng" cùng Apple Watch trong bộ sưu tập của Martin Hajek bao gồm Moto 360 chạy Android Wear, Samsung Gear 2 Neo chạy nền tảng TizenPebble Steel.

Apple Watch dây kim loại (phải) bên cạnh Moto 360.

Apple Watch dây kim loại (phải) bên cạnh Moto 360.

Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Apple Watch dây kim loại (trái) bên cạnh Pebble.

Apple Watch dây kim loại (trái) bên cạnh Pebble.

Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Apple Watch dây kim loại (phải) bên cạnh Samsung Gear 2 Neo.

Apple Watch dây kim loại (phải) bên cạnh Samsung Gera 2 Neo.

Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Apple Watch dây da (phải) bên cạnh Moto 360.

Apple Watch dây da (phải) bên cạnh Moto 360.

Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Apple Watch dây da (trái) bên cạnh Pebble.

Apple Watch dây da (trái) bên cạnh Pebble.

Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Apple Watch "so găng" Moto 360, Gear 2 Neo và Pebble Steel
Ảnh: Martinhajek

Ảnh: Martinhajek

M.Quang