Hat-trick vàng dancesport - Wushu tỏa sáng

Xuân Huy - Quốc Thắng - Huế Xuân