Ông là người viết rất nhiều tiểu thuyết và truyện về Bác Hồ như Nhớ nguồn, Kỷ niệm tháng năm, Bông sen vàng, Trái tim quả đất, Bác về, Từ làng Sen, Hẹn gặp lại Sài Gòn, Hoa râm bụt, Sáng ánh tâm đăng, Bác ở nơi đây, Chuyện Bác Hồ cả trăm năm chưa hề thấu ngọn nguồn…

Năm 2010, ông đã trải qua cơn bệnh nặng và liệt nửa người do vết thương cũ tái phát (3 mảnh đạn M79 găm vào đầu tại chiến trường Tây Ninh tháng 4-1971).

Y.Anh