Theo PGS-TS Phạm Nguyễn Vinh, Phó Giám đốc Viện Tim TPHCM, với số tiền này, trong quý I hoặc quý II/2007, Viện Tim sẽ khởi công xây dựng thêm 2 phòng mổ hiện đại (hiện nay 2 phòng mổ), 1 phòng thông tim (hiện nay 1 phòng), tăng số giường điều trị từ 180 lên 350 và số phòng khám từ 6 lên 12. Sau khi hoàn thành, Viện Tim TPHCM có thể phẫu thuật được 2.000 ca bệnh tim/năm (hiện nay 1.300 ca). Theo PGS-TS Phạm Nguyễn Vinh, bất chấp những nỗ lực nhằm làm giảm tải, số bệnh nhân chờ mổ tại Viện Tim TPHCM vẫn không ngừng tăng lên. Danh sách này hiện đạt con số 9.000 người.

Tin - ảnh: Ph.Sơn