Hầu hết có nguyên nhân từ tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, tai nạn thể thao, bạo lực... Nhiều người liệt hai chân hoặc liệt cả hai chân và hai tay kèm theo những rối loạn khác về cảm giác, dinh dưỡng, bàng quang, ruột, sinh dục.

Hiện việc điều trị cho những bệnh nhân này ở VN mới được chú ý đến phần cứu sống sau tai nạn mà chưa quan tâm đúng mức đến phục hồi chức năng, trong khi đây là liệu pháp quan trọng giúp bệnh nhân nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm phụ thuộc vào người thân. 

D.Thu