Sáng 7-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho hay cập nhật đến 19 giờ ngày 6-6, TP HCM có tổng cộng 243 điểm phong tỏa

HCDC sẽ tiếp tục cập nhật tình hình các điểm phong tỏa cũng như gỡ bỏ tại TP HCM.

Danh sách 243 điểm phong tỏa cụ thể:

243 điểm phong tỏa liên quan Covid-19 tại TP HCM là ở đâu? - Ảnh 1.

Phong tỏa 1

243 điểm phong tỏa liên quan Covid-19 tại TP HCM là ở đâu? - Ảnh 2.

Phong tỏa 2

243 điểm phong tỏa liên quan Covid-19 tại TP HCM là ở đâu? - Ảnh 3.

Phong tỏa 3

243 điểm phong tỏa liên quan Covid-19 tại TP HCM là ở đâu? - Ảnh 4.

Phong tỏa 4

243 điểm phong tỏa liên quan Covid-19 tại TP HCM là ở đâu? - Ảnh 5.
NGUYỄN THẠNH