Cùng đó, lượng chất thải lỏng phát sinh tại các cơ sở y tế có giường bệnh hiện nay khoảng 150.000 m3/ngày đêm, chưa kể lượng nước thải của các cơ sở y tế dự phòng, các cơ sở đào tạo y dược và sản xuất thuốc.

 
Hiện cả nước có 1.263 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó khoảng 44% các bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải y tế nhưng nhiều nơi xuống cấp. Ngay cả các bệnh viện tuyến Trung ương vẫn còn tới 25% cơ sở chưa có hệ thống xử lý chất thải y tế, ở tuyến tỉnh là gần 50%.
Hầu hết các trạm y tế xã, phường chưa thực hiện xử lý chất thải y tế trước khi xả ra môi trường. Ước tính cứ 4 kg rác thải y tế lại có 1 kg đã bị nhiễm vi khuẩn nguy hiểm.
D.Thu