Tại Việt Nam, có 3,53 triệu người đang chung sống với bệnh ĐTĐ. Mỗi ngày ít nhất 80 người tử vong vì các biến chứng liên quan. Trong đó, 63% người bệnh nhưng chưa được chẩn đoán. Đây là bệnh gây tử vong đứng thứ ba trong số các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam.

N.Dung