Chiều 14-10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V. Đại hội biểu dương, vinh danh các Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua ngành BHXH và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được bình chọn ở hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên cơ sở, đại diện cho hơn 1.400 tập thể và 20.000 cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

Số người tham gia BHXH hằng năm đều tăng

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua của Ngành được đổi mới về nội dung và hình thức; triển khai bài bản, khoa học với tiêu chí và nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ được giao; thực sự trở thành động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ấn tượng kết quả phát triển bảo hiểm - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Quốc Anh

BHXH Việt Nam đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; "Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; trong đó tập trung chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết hằng năm BHXH Việt Nam đều thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được giao góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an sinh xã hội của đất nước.

Để minh chứng, ông Nguyễn Thế Mạnh đưa ra các kết quả cụ thể đạt được trên các mặt. Đó là, số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng năm đều tăng so với số kế hoạch Thủ tướng giao. Năm 2015, đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 70,2 triệu người thì đến năm 2019 đã tăng lên 85,9 triệu người. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 574.000 người, tăng gấp 2 lần giai đoạn 10 năm trước.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN hằng năm cũng đều đạt và vượt kế hoạch, như năm 2015 thu 216.000 tỉ đồng thì năm 2019 tăng lên 368.000 tỉ đồng….

Cùng với đó, công tác chi trả và giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quyền lợi của người tham gia ngày càng được nâng cao.

Ấn tượng kết quả phát triển bảo hiểm - Ảnh 2.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân của ngành BHXH

Hiện nay, BHXH Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho khoảng 3,2 triệu người hưởng (trong đó có 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt và khoảng 600.000 người nhận qua tài khoản cá nhân). Song song với đó, công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT có sự đổi mới mạnh mẽ cả về hình thức và nội dung. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đạt được bước tiến quan trọng khi giảm từ 115 thủ tục (năm 2014) xuống còn 27 thủ tục (năm 2019)…

Phát huy những thành tích, truyền thống tốt đẹp

Ông Nguyễn Thế Mạnh cho rằng những thành tích và kết quả đạt được có sự đóng góp tích cực của công tác thi đua, khen thưởng nói chung và đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước.

Việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V, là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong ngành BHXH, thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được của Ngành trong những năm qua.

"Đại hội lần này cũng là dịp để chúng ta tôn vinh, nhân rộng, học tập  những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Đồng thời trao đổi những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay để cùng áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Ngành ngày càng phát triển, trở thành động lực thường xuyên thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Ngành và có nhiều đóng góp to lớn tích cực hơn nữa vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an sinh xã hội của đất nước"-Tổng giám đốc BHXH Việt Nam nói.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành BHXH Việt Nam, theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, qua các phong trào thi đua, đã có hàng trăm sáng kiến, giải pháp mới ứng dụng hoạt động nghiệp vụ hiệu quả; đồng thời cũng xuất hiện ngày càng nhiều các điển hình tiên tiến, những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua toàn ngành, mà tiêu biểu trong đó là các chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến… có mặt tại Đại hội hôm nay.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà ngành BHXH đạt được trong 5 năm qua. Đặc biệt, xin chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng tại Đại hội hôm nay"- Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thống nhất với 8 nhiệm vụ và 4 giải pháp đã nêu trong báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước đề nghị ngành BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy thành tựu và những bài học kinh nghiệm đạt được, tăng cường xây dựng Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam trong sạch, vững mạnh, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Với công tác thi đua khen thưởng, theo Phó Chủ tịch nước, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo. "Công tác thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc. Qua phong trào thi đua, các cấp cần phát hiện đúng các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay để bồi dưỡng và nhân rộng ra toàn ngành và xã hội", Phó Chủ tịch nước phát biểu.

Tại Đại hội, có 26 tập thể, 20 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động, Bằng khen và Cờ Thi đua của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hải Anh