TS-BS Nguyễn Bách, Trưởng Khoa Thận nhân tạo, cho biết chuẩn ISO là quy trình nhằm tránh rủi ro trong những tai biến y khoa, đặc biệt về quy trình thận lọc máu. Chuẩn ISO phân rõ ràng vai trò và nhiệm vụ của mỗi người trong quy trình và giúp người bệnh yên tâm hơn trong vấn đề chạy thận nhân tạo, ổn định hơn về mặt pháp lý nếu có bất thường xảy ra.

Bệnh viện Thống Nhất đạt chứng nhận quốc tế về thận nhân tạo - Ảnh 1.

Bệnh nhân điều trị thận nhân tạo tại BV Thống Nhất

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 đang được ứng dụng rộng rãi cho hơn 1 triệu tổ chức, doanh nghiệp tại 178 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tin-ảnh: T.Thiệp