Được biết, giá thành mỗi ca điều trị tim hở chỉ tốn 12 triệu đồng, trong lúc đó mỗi ca phẫu thuật tim hở không thay van tại Hà Nội và TPHCM ước chừng đã đến 25 triệu đồng.

L.An