Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được trao giải thưởng danh dự

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được trao giải thưởng danh dự

Ngày 28-5-2015, Tại Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới, trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam đã trao giải thưởng danh dự cho PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng Bộ Y tế - Chủ nhiệm Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá Quốc gia  - vì những đóng góp to lớn của bà trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.

Hiện đã có 180 nước là thành viên của Công ước khung về kiểm soát thuốc lá. Theo đánh giá của WHO, Việt Nam sau 10 năm thực hiện công ước khung đến nay việc thực hiện môi trường không khói thuốc đã được cải thiện.

Bộ trưởng Bộ Y tế là một trong 2 cá nhân của 27 nước trong khu vực Tây Thái Bình Dương được nhận giải thưởng này.

Tin-ảnh: P. Nhi