Theo văn bản kết luận, đối với trường hợp tử vong sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh vào ngày 23-4-2012, bác sĩ Võ Thị Bích Vân không có sai sót về chuyên môn, cũng như liên quan về quản lý trong tua trực. Đồng thời, cách xử lý bà Vân đúng với quy trình chuyên môn.

Còn đối với trường hợp tử vong trẻ sơ sinh con sản phụ Trần Thị Vân Anh xảy ra ngày 22-6-2012, văn bản kết luận bác sĩ Vân không phải chịu trách nhiệm vì không thể khám hết bệnh nhân trong tua. Tuy nhiên, vì giữ vai trò trưởng tua trực nên bác sĩ Vân chịu trách nhiệm liên đới trong quản lý tua trực.

Vào tháng 7-2012, sở Y tế Quảng Ngãi đã cách chức, rút giấy phép hành nghề đối với bác sĩ Võ Thị Bích Vân vì cho rằng có sai sót trong hai vụ tai biến với sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và cháu bé sơ sinh con sản phụ Trần Thị Vân Anh.
Trong khi đó, Trưởng Khoa Sản - ông Huỳnh Ngọc Thanh chỉ bị kỷ luật với hình thức khiến trách.
Tử Trực