Bộ Y tế vừa có quyết định phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối vắc-xin Covid-19 Spikevax (Covid-19 Vaccine Moderna). Đây là loại vắc-xin Covid-19 thứ 5 được Bộ Y tế phê duyệt. Vắc-xin do Rovi Pharma Industrial Services, S.A (Tây Ban Nha) và Recipharm Monts (Pháp) sản xuất.

Theo Bộ Y tế, mỗi liều vắc-xin Covid-19 Spikevax 0,5 ml chứa 100 mcg nRNA được bào chế dưới dạng hỗn dịch tiêm bắp. Mỗi lọ vắc-xin có 10 liều 0,5 ml.

Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc-xin Covid-19 Moderna - Ảnh 1.

Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc-xin Covid-19 Moderna

Bộ Y tế giao Cục Quản lý Dược có trách nhiệm cấp phép nhập khẩu vắc-xin Spikevax theo quy định khi nhận được hồ sơ của cơ sở nhập khẩu.

Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) lựa chọn, hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị có đủ điều kiện đánh giá tính an toàn, hiệu quả của vắc-xin trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế của Bộ Y tế trong quá trình sử dụng.

Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) thực hiện các trách nhiệm liên quan đến tiêm vắc-xin Covid-19 Spikevax. Bộ Y tế cũng giao Viện Kiểm định quốc gia vắc-xin và sinh phẩm y tế có trách nhiệm tiến hành kiểm định và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng lô vắc-xin Spikevax trước khi đưa ra sử dụng.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam phải phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam để triển khai quản trị rủi ro đối với vắc-xin Spikevax trong suốt quá trình lưu hành tại Việt Nam. Đồng thời, việc sử dụng vắc-xin Spikevax phải theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam.

Như vậy, đến nay đã có 5 loại vắc-xin Covid-19 được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc-xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gồm: Vắc-xin Astra Zeneca; vắc-xin Sputnick; vắc-xin Pfirez; vắc-xin Vero Cell và vắc-xin Spikevax ( vắc-xin Moderna).

Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc-xin Covid-19 Moderna - Ảnh 2.
N.Dung