Bộ Y tế trưa ngày 6-8 phát thông báo khẩn số 24 đề nghị người dân từng đến 3 trung tâm, nhà hàng tiệc cưới trong thông báo dưới đây liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.

Thông báo khẩn liên quan tới 3 trung tâm, nhà hàng tiệc cưới ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thông báo khẩn của Bộ Y tế

D.Thu