Đây là chương trình mổ tim miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở ĐBSCL do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện Tim TPHCM thực hiện từ tháng 12-2003 đến nay. Trong 7 năm qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đã đứng ra vận động nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ khoảng 50 tỉ đồng để cùng với Viện Tim TPHCM thực hiện chương trình này.
 

Các bác sĩ của Viện Tim TPHCM đang hoàn thành ca mổ tim thứ 1.000 cho bệnh nhân nghèo ở ĐBSCL

 
20 năm qua, Viện Tim TPHCM đã cùng các nhà tài trợ mổ tim miễn phí cho gần 6.000 người bệnh nghèo và chuyển giao kỹ thuật mổ tim cho 10 trung tâm y tế trong cả nước.
Tin - ảnh: H.Thúy