Giáo sư Michael Sayre thuộc Đại học Ohio cho rằng hai điều cần thiết để giúp bệnh nhân phục hồi tim và phổi là gọi cấp cứu và ấn mạnh và nhanh (khoảng 100 lần/phút) vào vùng trung tâm ngực bệnh nhân trong khi chờ thầy thuốc và không nhất thiết phải áp miệng vào để hà hơi cho bệnh nhân. Như vậy, những người chưa biết cách cấp cứu cũng có thể làm được biện pháp đơn giản này. Giáo sư Sayre cho biết động tác này giúp máu lưu thông và khuyên mọi người nên can thiệp giúp bệnh nhân nếu gặp trường hợp như vậy.

Theo thống kê của hiệp hội nói trên, 94% bệnh nhân ngưng tim đột ngột chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Ông Sayre khuyến cáo biện pháp này chỉ nên áp dụng đối với bệnh nhân đã trưởng thành và không hiệu quả trong trường hợp ngưng tim vì dùng thuốc quá liều.

TR.LÂM (Theo Reuters, AP)