Hiệu quả châm cứu có thể kéo dài 3 thángẢnh: MNT
Hiệu quả châm cứu có thể kéo dài 3 thángẢnh: MNT

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 104 kết quả khảo sát về tác dụng châm cứu liên quan đến 869 phụ nữ trong độ tuổi từ 40-60 đang trải qua giai đoạn mãn kinh tự nhiên. Các biện pháp được thử nghiệm bao gồm châm cứu, kể cả điện châm và nhĩ châm cũng như day ấn huyệt. Nhóm nghiên cứu nhận thấy châm cứu giúp giảm về mức độ khó chịu và tần suất xảy ra cơn bốc hỏa với tác dụng kéo dài có thể lên tới 3 tháng. Hiệu quả của châm cứu đối với chứng bốc hỏa có thể được ghi nhận ở nhiều liều lượng và thời gian chữa trị khác nhau.

Trúc Lâm