Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu nhà thuốc BV không được để tư nhân đấu thầu mà phải chuyển cho khoa dược, phòng tài chính - kế toán BV quản lý. Không thể đánh đồng về chất lượng giữa thuốc châu Á và châu Âu khi đấu thầu thuốc vào BV.Bệnh nhân chờ nhận thuốc ở Bệnh viện 115 -  TPHCM. Ảnh: TẤN THẠNH


Cùng đó, phải đặt ra các tiêu chuẩn như điều kiện kho bãi, chất lượng sản phẩm... đối với các sản phẩm thuốc được đấu thầu. Ông Triệu cho rằng thặng số lãi trần tại nhà thuốc BV chỉ được ở mức 20%-25%. Tuy nhiên, đại diện BV Bạch Mai đề nghị nên để các đơn vị trúng thầu cung cấp thuốc cho nhà thuốc BV, giá thuốc sẽ thấp hơn và lãi trần chỉ được 15%. Trường hợp các đơn vị dự thầu có giá thuốc cao hơn kế hoạch của Bộ Y tế và BV sẽ không chấm trúng thầu.

N.Dung