Tuy nhiên, các đánh giá này mới được thực hiện trên động vật. Hiện các đánh giá cận lâm sàng về tác dụng chữa bệnh của loại cây này đang được Viện Dược liệu thực hiện, khoảng 2-3 tháng nữa mới có kết quả.

Cũng theo ông Thuận, trước đó, các thí nghiệm trên chuột nhắt cho thấy cây xáo tam phân có tác dụng ức chế, tiêu diệt 5 dòng tế bào ung thư.

Kh.Anh