Nhóm nghiên cứu đã xem xét lại 5 khảo sát trước đó liên quan đến 1.116 người bị viêm ruột thừa nhẹ. Họ phát hiện rằng những biến chứng sau khi điều trị ở bệnh nhân dùng thuốc là 5%, trong khi tỉ lệ biến chứng ở bệnh nhân trải qua phẫu thuật là 8%. Ngay trong tháng đầu, tỉ lệ bệnh nhân dùng thuốc có thể phải chịu phẫu thuật là 8%. Tỉ lệ bệnh nhân dùng thuốc bị viêm ruột thừa cần phải mổ trong một năm là 23%.

Quyết định không mổ ở trường hợp viêm ruột thừa nhẹ tùy thuộc vào lựa chọn của bệnh nhân Ảnh: HEALTHDAY NEWS
Quyết định không mổ ở trường hợp viêm ruột thừa nhẹ tùy thuộc vào lựa chọn của bệnh nhân Ảnh: HEALTHDAY NEWS

Từ kết quả nêu trên, nhóm nghiên cứu cho rằng việc dùng kháng sinh để trị liệu ban đầu đối với bệnh nhân viêm ruột thừa nhẹ có thể không dẫn tới thêm nhiều biến chứng trong 12 tháng sau đó và dùng thuốc vẫn có thể thuộc về quyền lựa chọn của bệnh nhân.

Đồng tác giả nghiên cứu Kari Tikkinen khuyến cáo bệnh nhân nên tham khảo ý kiến thầy thuốc, cùng chia sẻ quyết định chung để có thể lựa chọn trị liệu viêm ruột thừa nhẹ bằng thuốc kháng sinh.

Trúc Lâm