Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu trong tình trạng hõm ức có vết thương dài 1,5 cm, dị vật là cây kéo đâm theo hướng từ trên xuống dưới

Hải Yến - Huế Xuân - Xuân Huy