Sáng 17-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết chi tiết những dịch vụ đó như sau:

CLIP: Những dịch vụ được mở lại từ ngày 16-9 tại TP HCM - Ảnh 1.

Dịch vụ hoạt động trở lại

6 thay đổi trong phòng chống dịch tại TP HCM từ 16-9

NGUYỄN THẠNH