BS CKII Phạm Thanh Việt, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục chủ động sàng lọc, nâng cao cảnh giác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong bệnh viện. Đặc biệt, tăng cường việc sàng lọc những người về từ vùng dịch Đà Nẵng, hay từ Quảng Nam ngay khi đến Khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Những tâm sự của bác sĩ miền Nam trước khi vào vùng tâm dịch miền Trung

Bệnh viện cũng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm nguy cơ thấp nhất vấn đề lây nhiễm Covid-19 trong bệnh viện như giảm tối đa người nhà, người thăm nuôi; tư vấn, khuyến cáo, theo dõi, giám sát thật kỹ những bệnh nhân bệnh nặng, có nhiều bệnh nền.

Về chuyến công tác chi viện cho miền Trung, BS CKII Phạm Thanh Việt chia sẻ do dịch bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng đang tương đối phức tạp. Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa các đội cơ động ra miền Trung nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm điều trị Covid -19 cho bệnh viện Covid -19 Đà Nẵng đang được ráo riết xây dựng.

Các đội y tế cơ động của bệnh viện Chợ Rẫy cũng sẽ hỗ trợ các địa phương xung quanh Đà Nẵng xây dựng phương án phòng chống hiệu quả với dịch bệnh Covid-19.

NGUYỄN THẠNH