Vết thương xuyên thấu từ thành ngực đến trung thất gây rách màng tim, màng cơ tim, tràn máu màng tim và màng phổi, thủng cơ hoành, thủng gan, đứt gân và lìa ống mật chủ. Ca phẫu thuật được tiến hành với 2 kíp mổ, gồm kíp mổ bụng và kíp mổ ngực, kéo dài hơn 6 giờ. Đến 20 giờ ngày 9-4, sức khỏe bệnh nhân M. đã dần hồi phục.

Tin-ảnh: N.Phương