Theo đó, các nhà khoa học đã khảo sát hơn 300.000 trẻ em, trong đó có 4.000 trẻ được sinh ra do những biện pháp trợ giúp sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm hoặc tiêm tinh trùng vào bào tương trứng. Họ nhận thấy tỉ lệ khuyết tật ở nhóm được can thiệp là 8% trong khi ở nhóm sinh bình thường chỉ gần 6%.
Những khuyết tật thường được ghi nhận là ở tim, thận, phổi, cơ quan sinh dục hoặc cơ bắp. Nhóm sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm có tỉ lệ khuyết tật là 7,2% trong khi ở nhóm sinh ra từ phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương trứngcó tỉ lệ 9,9%.

Nghiên cứu được báo cáo tại hội nghị quốc tế về thụ tinh tại thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) và đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine của Mỹ.

Tr.Lâm