Ngày 3-5, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc cử nhân sự tham gia đoàn công tác của Bộ Y tế Việt Nam hỗ trợ đất nước Lào trong phòng chống dịch bệnh và điều trị bệnh nhân Covid-19, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã lập tức lên đường ra Hà Nội để cùng đoàn sang Lào.

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường sang Lào hỗ trợ chống dịch - Ảnh 1.

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường sang Lào hỗ trợ chống dịch

Theo đó, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy sang hỗ trợ đất nước Lào có 4 thành viên, gồm: BS CK1 Nguyễn Văn Thuận (Khoa Bệnh nhiệt đới – Tổ trưởng), BS CK1 Nguyễn Hữu Quân (Khoa Hồi sức tích cực khu D), điều dưỡng Huỳnh Nhứt Hữu (Khoa Nội thần kinh) và điều dưỡng Đặng Mỹ Ngân (Khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu).

Sau khi có mặt tại Hà Nội, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy cùng với đoàn công tác của Bộ Y tế đã tham gia cuộc họp do PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì, để tiếp nhận chỉ đạo và nhiệm vụ trước khi lên đường sang Lào vào sáng mai, 4-5.

NGUYỄN THẠNH