Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế TP HCM vừa có quyết định thi hành kỷ luật bác sĩ Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, bằng hình thức khiển trách, do vi phạm trách nhiệm người đứng đầu về thu chi tài chính.

Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương bị khiển trách - Ảnh 1.

Bệnh viện Trưng Vương để xảy ra những sai phạm thu chi tài chính từ năm 2012-2018

Theo đó, bác sĩ Lê Thanh Chiến đã vi phạm trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành đơn vị đối với những khuyết điểm, vi phạm theo Kết luận thanh tra số 15 ngày 7-10-2020 của Thanh tra TP HCM về thu chi tài chính tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Trưng Vương.

Trước đó, vào cuối năm 2020, Thanh tra TP HCM đã kết luận tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương xảy ra nhiều sai phạm trong việc hành nghề và thu chi tài chính từ năm 2012-2018.

Trong khoảng thời gian này, 11 bác sĩ ở Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương thực hiện 3.010 ca phẫu thuật, song tại thời điểm phẫu thuật lại không có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo kết luận của Thanh tra TP HCM, nghiêm trọng nhất là sai phạm trong thực hiện thu chi tài chính từ năm 2012-2018. Giai đoạn này, Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ thu từ hoạt động thẩm mỹ và các hoạt động khám chữa bệnh bỏng là hơn 71 tỉ đồng. 

XUÂN THU