Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 437/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung một số điểm của "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19" ban hành kèm theo Quyết định 250/QĐ-BYT ngày 28-1 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tại Quyết định này đã sửa đổi một số nguyên tắc điều trị người bệnh Covid-19 và các thuốc kháng virus trong điều trị Covid-19.

Theo đó, hướng dẫn sử dụng của 2 loại thuốc kháng virus là Remdesivir và Molnupiravir trong điều trị Covid-19 như sau:

Hướng dẫn mới nhất sử dụng thuốc Molnupiravir và Remdesivir điều trị Covid-19 - Ảnh 1.
N.Dung