Trước mắt, sở y tế chủ động phối hợp với sở tài chính thành lập tổ chuyên gia để kiểm tra, kiểm soát giá thuốc kê khai lại của các cơ sở kinh doanh...

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh y tế công lập triển khai đấu thầu cung cứng thuốc tại các cơ sở y tế theo quy định để bảo đảm đủ thuốc điều trị cho bệnh nhân. Thủ trưởng các đơn vị phải kiểm tra chặt chẽ các quy định về niêm yết giá, giá bán thuốc tại nhà thuốc bệnh viện để bảo đảm giá bán ra không cao hơn giá phổ biến của cùng loại thuốc đó trên địa bàn cùng thời điểm.

N.Dung