Theo GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, phòng thực hành trị giá hơn 6 tỉ đồng này được trang bị máy gây mê, máy theo dõi bệnh nhân, máy thở, các thiết bị mô phỏng các tình huống có thật (như ngừng thở, ngừng tim, hồi sức…) và có khả năng đào tạo 400 sinh viên, học viên, bác sĩ gây mê mỗi năm.

Tình huống cấp cứu ngừng tim giống như người thật được bác sĩ thực hành tại phòng mô phỏng
Tình huống cấp cứu ngừng tim giống như người thật được bác sĩ thực hành tại phòng mô phỏng

Các thiết bị sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho các bác sĩ Việt Nam trong công tác gây mê an toàn, từ đó cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam sẽ hỗ trợ xây dựng các tiêu chuẩn về chương trình giảng dạy cho phòng đào tạo mới này.

Tại Việt Nam, nhu cầu về bác sĩ gây mê là rất lớn. Tỉ lệ hiện nay là 1 bác sĩ gây mê/134.000 người, thấp hơn 6 lần so với Singapore và 3 lần so với Philippines.

Tin-ảnh: N.Dung