Hiện tỉ lệ tăng chất thải y tế là 7,6%/năm. Dự kiến, đến năm 2015, tổng lượng chất thải rắn y tế là 600 tấn/ngày và năm 2020 là 800 tấn/ngày. Lượng chất thải lỏng hiện là 150.000 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, vấn đề nan giải hiện nay là nhiều cơ sở khám chữa bệnh không duy trì hoạt động của các trạm xử lý chất thải do thiếu kinh phí duy tu bảo dưỡng, trả lương cho người vận hành.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho hay bộ này sẽ phối hợp cùng Bộ Y tế xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như đầu tư hệ thống xử lý môi trường tại các bệnh viện ở Hà Nội và TPHCM trong 3 năm tới.
Tuy nhiên, theo ông Nguyên, thuốc thải y tế hiện vẫn đang bị “thả nổi”, chưa quản lý được. Trong đó, chủ yếu là thuốc người dân sử dụng không hết, thuốc quá hạn sử dụng thường bị bỏ chung vào rác thải sinh hoạt. Những hoạt chất trong thuốc thải có ảnh hưởng xấu đến nguồn nước khi xử lý chung với rác sinh hoạt.
T.Dũng