Đây là những loại thuốc không chứa hoạt chất. Thuốc viên nén dài Ciproxacin 500 mg, trên nhãn ghi Lot: 1201 Date: 12-05, Gateway pharmaceutical Australia, PO box 42, Lindfield NSW 2070. Thuốc viên nén Ofloxacin 200, trên nhãn ghi BN: 13 A809, MFG: 09 2000, Exp: 09 2003; Missionpharma A/S, DK –3540 Lynye, Denmark Tel: +45 48163200, +45 48163248. Bên cạnh đó, Cục Quản lý dược cũng rút số đăng ký của thuốc Nhi khoa thối nhiệt lộ, SĐK: VND-0508-01, số lô: 010701, hạn dùng 01072003 ra khỏi danh mục các thuốc được lưu hành trên thị trường Việt Nam. Lý do đây là loại thuốc đông dược có chứa tân dược, thành phần không đúng hồ sơ đăng ký.

 

 

 

N.Phương