Nhìn chung, thời gian chờ  của mỗi khâu trong quy trình khám chữa bệnh khoảng 20 phút, nhưng trong thực tế, nếu tính từ khi nộp sổ đến lúc ra về thì ít nhất một BN cũng phải mất 110 phút (trong đó có thời gian khám bệnh). Tỉ lệ hài lòng về sự hướng dẫn của bác sĩ về chế độ sinh hoạt không cao (58,2%). Những BN đi khám lần đầu đều được phát tờ bướm nói về bệnh của mình như: bệnh tiểu đường, cao huyết áp... Một số bác sĩ cho rằng BN đã được thông tin đầy đủ, do đó không cần dặn dò thêm nếu không thật sự cần thiết. Do thời gian chờ đợi khá lâu trong mỗi lần khám bệnh nên 74,6% BN muốn mỗi lần khám được cấp nhiều thuốc. Ngược lại, chỉ có 5,3% BN sợ uống thuốc mà không được bác sĩ xem lại cho nên muốn gặp bác sĩ thường hơn.

Tác giả đề tài cũng đề xuất cần phải thay đổi quy trình khám chữa bệnh, trên cơ sở thời gian chờ hợp lý từng khâu. Nơi đăng ký lấy số phải rộng hơn, trang bị máy vi tính phải nhiều hơn. Có thể nhập khâu đóng dấu, đóng 20% viện phí trong quy trình bằng máy vi tính, máy in. Muốn rút ngắn thời gian chờ đợi, trong tương lai đơn thuốc cũng sẽ là hóa đơn tiền thuốc được in ra bằng vi tính và bác sĩ chỉ ghi thuốc vào sổ BN một lần.

Thùy Dương