Những thông tin này được nêu ra trong hội thảo dịch vụ y tế chất lượng cao Việt Nam và quốc tế năm 2013 do Bộ Y tế vừa tổ chức tại TP HCM với chủ đề “Để dịch vụ y tế chất lượng cao đến với nhân dân”.

Theo Hội Hành nghề y tư nhân TP HCM, dịch vụ y tế chất lượng cao là dịch vụ y tế có chất lượng toàn diện, trong đó phải dựa vào y học chứng cứ và đạt đến lợi ích cao hơn rủi ro cho người bệnh. Có sáu bước để đạt được dịch vụ y tế chất lượng cao, gồm: dịch vụ chăm sóc y tế phải an toàn, tin cậy, phải lấy bệnh nhân làm trung tâm, phục vụ đúng lúc, hiệu quả và công bằng.

Đánh giá của giới chuyên môn cho thấy Việt Nam chưa có một dịch vụ y tế chất lượng cao đúng nghĩa. Nguyên nhân chủ yếu là do vốn đầu tư tại các bệnh viện khá thấp, trang thiết bị không đồng bộ; nguồn lực chuyên môn và quản lý bệnh viện còn thiếu về số lượng lẫn chất lượng; giải pháp công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện chưa được chú trọng.

Các ý kiến nhấn mạnh dịch vụ y tế chất lượng cao không cần đầu tư nhiều tiền mà đầu tư phù hợp, không cần nhiều thiết bị y tế mà cần thiết bị y tế đồng bộ và phù hợp nhu cầu người bệnh, không yêu cầu đông bác sĩ trong bệnh viện mà bác sĩ phải có tay nghề cao.

Giới chuyên môn cho rằng để có bệnh viện chất lượng cao ở Việt Nam, bệnh viện phải có chương trình học tập về quản lý chất lượng dịch vụ thường xuyên và giải pháp xử lý các rủi ro một cách minh bạch. Trước mắt, Việt Nam nên mời gọi các nhà quản lý bệnh viện và cần có bộ phận độc lập để hỗ trợ, đánh giá dịch vụ chất lượng bệnh viện. 

Việt Nam chưa có dịch vụ y tế chất lượng cao, hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện không đồng đều và chưa có một bộ quy tắc về quản lý chất lượng bệnh viện cấp quốc gia. Những thông tin này được nêu ra trong hội thảo dịch vụ y tế chất lượng cao Việt Nam và quốc tế năm 2013 do Bộ Y tế vừa tổ chức tại TP HCM với chủ đề “Để dịch vụ y tế chất lượng cao đến với nhân dân”.

Theo Hội Hành nghề y tư nhân TP HCM, dịch vụ y tế chất lượng cao là dịch vụ y tế có chất lượng toàn diện, trong đó phải dựa vào y học chứng cứ và đạt đến lợi ích cao hơn rủi ro cho người bệnh. Có sáu bước để đạt được dịch vụ y tế chất lượng cao, gồm: dịch vụ chăm sóc y tế phải an toàn, tin cậy, phải lấy bệnh nhân làm trung tâm, phục vụ đúng lúc, hiệu quả và công bằng.

Đánh giá của giới chuyên môn cho thấy Việt Nam chưa có một dịch vụ y tế chất lượng cao đúng nghĩa. Nguyên nhân chủ yếu là do vốn đầu tư tại các bệnh viện khá thấp, trang thiết bị không đồng bộ; nguồn lực chuyên môn và quản lý bệnh viện còn thiếu về số lượng lẫn chất lượng; giải pháp công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện chưa được chú trọng.

Các ý kiến nhấn mạnh dịch vụ y tế chất lượng cao không cần đầu tư nhiều tiền mà đầu tư phù hợp, không cần nhiều thiết bị y tế mà cần thiết bị y tế đồng bộ và phù hợp nhu cầu người bệnh, không yêu cầu đông bác sĩ trong bệnh viện mà bác sĩ phải có tay nghề cao.

Giới chuyên môn cho rằng để có bệnh viện chất lượng cao ở Việt Nam, bệnh viện phải có chương trình học tập về quản lý chất lượng dịch vụ thường xuyên và giải pháp xử lý các rủi ro một cách minh bạch. Trước mắt, Việt Nam nên mời gọi các nhà quản lý bệnh viện và cần có bộ phận độc lập để hỗ trợ, đánh giá dịch vụ chất lượng bệnh viện.

Nguyễn Thạnh