Nhiều phòng chẩn trị YHCT có thầy thuốc Trung Quốc hành nghề đã quảng cáo không trung thực, quá phạm vi chuyên môn. Gần đây, việc quảng cáo khám chữa bệnh YHCT có yếu tố nước ngoài đang gây bức xúc trong xã hội.

Theo ông Trần Quang Trung, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, bộ sẽ thanh tra kỹ và tái kiểm tra những phòng khám YHCT có thầy thuốc Trung Quốc tạm đóng cửa khi có đoàn thanh tra.

N.Dung